Sub Menu
SVB Medzijarky Logo Header
Mapa Medzijarky

Realizácia

Náš panelový dom bol postavený v roku 1974, čiže má 36 rokov. Máme 4 vchody, 7 poschodí, 64 bytov (3 a 4-izbové) a viac ako 200 obyvateľov.

V r.2007 sme si založili SVB Medzijarky. V r.2008 sme získali úver ŠFRB s úrokom 1% a tiež sa nám podarilo získať nenávratnú dotáciu na slnečné kolektory. Rekonštrukciu sme robili vo veľkom rozsahu. Počas rokov 2008 a 2009 sme dom postupne zateplili, vymenili všetky staré okná a brány, vykurovací systém sme vyreguľovali, namontovali sme TT ventily a pomerové merače na každý radiátor. Okrem toho sme vymenili všetky stupačky SV, TUV, plyn aj odpad, ktorý bol azbestový. Všetky merače (SV, TUV, UK) sú diaľkovo odčítatelné, takže vlastníci nemusia byť doma.

Naviac sme sa odpojili od dodávok teplej vody (TUV), ktorú nám dovtedy dodávala externá kotolňa. Na streche sme inštalovali slnečné kolektory, pomocou ktorých si vyrábame lacnú TUV pre náš dom. To všetko sme dokázali bez navyšovania zálohových platieb za byty! Všetky splátky úveru platíme iba z dosiahnutých úspor. Po vyúčtovaní za rok 2009 - sme dokonca platby za byty znižovali, pretože dosiahnuté úspory a preplatky sú značné.

Tento rok 2010 sme schválili zámer na vykurovanie domu pomocou tepelných čerpadiel (voda/voda). Poloha nášho domu v blízkosti Malého Dunaja (cca 100m) je na to ideálna - pretože máme štrkové podložie, spodnej vody je dostatok a je len cca 7m pod povrchom. Potom by sa úspory na vykurovaní mali ešte zvýšiť a náklady na teplo znížiť.

Tu treba uviesť, že zateplením a rekonštrukciou sa nám znížila spotreba tepla a tepelné čerpadlá nám zase znížia cenu tepla potrebnú na vykurovanie.

 
2007 (pred rekonštrukciou)
2009 (po rekonštrukcii)
úspora(%)
UK
51 102 €
30 103 €
42,10%
Teplo na TUV
23 932 €
11 150 €
60,76%
Voda TUV
5 151 €
€ 16 348 €
Voda SV
8 646 €


Rok 2007 je tiež prepočítaný na euro, aby sa to jednoduchšie porovnalo. Pritom ceny energií neustále stúpali. Dosiahnuté úspory jednoznačne potvrdzujú, že rekonštrukcia domu sa oplatila.

V Bratislave 08.07.2010

Website by Touch.
SVB Medzijarky
Bieloruská 64
82106 Bratislava

T: +421 903 904 805
E: svb@medzijarky.sk