Sub Menu
SVB Medzijarky Logo Header
Mapa Medzijarky

Základné informácie o SVB Medzijarky

SVB Medzijarky bolo založené na schôdzi 17.5.2007 a riadnu činnosť zaháji 1.12.2007 po uplynutí výpovednej doby doterajšiemu správcovi.

Hlavnými cielmi sú:

  • správa nášho bytového domu;
  • údržba a opravy;
  • rekonštrukcia celého domu (plánovaná na rok 2008);
  • zvýšenie kvality, životnosti a hodnoty domu;
  • zníženie energetickej spotreby domu;
  • zníženie finančných nákladov na prevádzku domu;
  • využitie obnoviteľných zdrojov energie (slnko);
  • spolupráca s ďaľšími SVB a bytovými domami;
  • aktivity na ochranu životného prostredia, okolia domu, parkov a dvora;
Táto stránka vznikla 20.10.2007 a bude postupne dopĺňaná podľa činnosti nášho SVB.

Website by Touch.
SVB Medzijarky
Bieloruská 64
82106 Bratislava

T: +421 903 904 805
E: svb@medzijarky.sk